Lịch Trực Tháng 12 Năm 2017

Lịch Trực Tháng 12 Năm 2017

Lịch Trực Tháng 12 Năm 2017

Lịch Trực Tháng 12 Năm 2017

Lịch Trực Tháng 12 Năm 2017
Lịch Trực Tháng 12 Năm 2017
F99 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. (0251) 3918 559 (0251) 3918 559 benhviensgdn@gmail.com
LỊCH KHÁM
Lịch Trực Tháng 12 Năm 2017
BỆNH VIỆN ITO SÀI GÒN - ĐỒNG NAI                      
PHÒNG KH- ĐD                        
LỊCH BÁC SĨ  NGỒI PHÒNG KHÁM (Tuần từ 11/12 đến 16/12/2017)
Ngày tháng Thứ 2 (11/12) Thứ 3(12/12) Thứ 4(13/12) Thứ 5 (14/12) Thứ 6 (15/12) Thứ 7 (16/12)
Phòng khám SÁNG  CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG  CHIỀU SÁNG CHIỀU
PK số 23 BS N. ĐỨC BS N. ĐỨC BS N. ĐỨC BS N. ĐỨC(T) BS N. ĐỨC BS N. ĐỨC(S)
PK SỐ 03 BS. TRÍ BS. TRÍ BS. TRÍ(T) BS. TRÍ BS. TRÍ BS. TRÍ
PK SỐ 04 BS.VINH BS.VINH BS.VINH BS.VINH(T) BS.VINH BS.VINH
PK SỐ 05 BS.PHÚC BS.PHÚC BS.PHÚC(T) BS.PHÚC BS.PHÚC BS.PHÚC(S)
PK SỐ  16A BS.VƯỢNG BS.VƯỢNG(T) BS.VƯỢNG BS.VƯỢNG BS.VƯỢNG BS.VƯỢNG(T)
PK SỐ 16B BS.TUẤN(T) BS.TUẤN BS.TUẤN BS.TUẤN BS.TUẤN(T)  
PK SỐ  16C BS.NAM(T) BS.NAM BS.NAM BS.NAM BS.NAM(T)  
PK SỐ 28E BS.THÀNH BS.THÀNH(T) BS.THÀNH BS.THÀNH BS.THÀNH BS.THÀNH(T)
PK SỐ  310 (RHM) BS. TRANG BS. TRANG BS. TRANG BS. TRANG BS. TRANG BS. TRANG
PK SỐ 17 (TMH) BS. CHẤT, LONG BS. CHẤT, LONG BS. CHẤT, LONG BS. CHẤT, LONG BS. CHẤT, LONG BS. CHẤT, LONG
PK SỐ 306(MẮT) BS. NGÀN BS. NGÀN BS. NGÀN BS. NGÀN BS. NGÀN BS. NGÀN
SỐ 21 BS.HỢI(6H-11H) BS.HỢI(6H-11H) BS.HỢI(6H-11H) BS.HỢI (6H-11H) BS.HỢI (6H-11H) BS.HỢI 
Số 20 BS.LINH(S) BS.LINH(S) BS.LINH BS.LINH BS.LINH  
SỐ 22A BS.VIẾT HIỀN(S) BS.VIẾT HIỀN(S) BS.VIẾT HIỀN(S) BS.VIẾT HIỀN(S) BS.VIẾT HIỀN(S) BS.VIẾT HIỀN(S)
SỐ 22B BS M ĐỨC(6-15h) BS.M ĐỨC(C) BS.M ĐỨC(S) BS.M ĐỨC(C) BS M ĐỨC(C) BS M ĐỨC(S)
SỐ 22C BSV NGỌC(S)BS.CHÁNH(C) BSV NGỌC(S)BS.CHÁNH(C) BS.CHÁNH(C) BSV NGỌC(S)BS.CHÁNH(C) BSV NGỌC(S)BS.CHÁNH(C) BS.CHÁNH(S)
SỐ 22D BS.HIỀN(9h-11h30) BS.THẮNG(5h30-14h) BS.THẮNG(5h30-14h) BS.THẮNG(S) BS.THẮNG(5h30-14h) BS.THẮNG(S)
SỐ 28F BS.V ANH(C) VANH(C) BS.TIẾN(9-11h30) BS.V ANH(C) BS.V ANH(C) BS.TIẾN(9-11h30) BS.V ANH(C) BS V NGỌC
SỐ 24 BS ĐỨC BS ĐỨC BS.ĐỨC BS ĐỨC BS.ĐỨC BS.ĐỨC
SỐ 25 BS.NGỌC BS.NGỌC(5H30-14H) BS.NGỌC(5H30-14H) BS.CHUYÊN(9h-11h30) BS.NGỌC(5H30-14H) BS.NGỌC(5H30-11H)
SỐ 27 BS PHƯƠNG BS PHƯƠNG BS PHƯƠNG BS PHƯƠNG BS.PHƯƠNG BS.PHƯƠNG(6H-15H)
SỐ 28A BS NGUYỆT(S) BS NGUYỆT(S) BS NGUYỆT(S) BS NGUYỆT(S) BS NGUYỆT(S) BS NGUYỆT(S)
SỐ 28B BS.NAM(6H -15H) BS.NAM(6H -15H) BS.NAM(S) BS.NAM(6H -15H) BS.NAM(6H -15H) BS.NAM(6H -11H)
SỐ 28C BS.BẢO(6h-15h) BS.CHUYÊN(9h-11h30) BS.BẢO(S) BS.BẢO(6h-15h) BS.BẢO(6h-15h) BS.BẢO
SỐ 28D   BS.HIỀN(C) BS.CHUYÊN(C) BS.TIẾN(C) BS.DUNG(C) BS.HIỀN(9h-11h30)
Bài viết liên quan
@ 2018. Design by congnghetts.vn